skip to Main Content

Vánoční přání rektora Univerzity Palackého

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí studenti a milé studentky,

dovolte mi, abych vám i vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků. Přeji vám všem hodně pohody, zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě.

Chci vám zároveň touto cestou poděkovat za vše, co jste v právě končícím roce vykonali pro Univerzitu Palackého.

Naše škola i v letošním roce prokázala, že patří mezi úspěšné a respektované univerzity nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi. Svědčí o tom mezinárodní věhlas, který za svou práci po zásluze získávají naše vědecké týmy a také mnohá ocenění, jimiž se v letošním roce mohli pochlubit jak akademici, tak i studenti.

Univerzita Palackého a její působení v oblasti vědecké, výzkumné, pedagogické, společenské či nadační se také staly pro řadu škol a institucí inspirací v jejich dalším vlastním rozvoji. Těší mě, že se úspěšně rozvíjí i naše zahraniční aktivity a že je Univerzita Palackého vyhledávaným partnerem pro mezinárodní spolupráci. Jsem také velmi rád, že se k nám hrdě hlásí naši absolventi.

Dovolte mi ale také, abych v tomto čase vyslovil i jedno přání. Přeji nám všem – studentům, zaměstnancům, akademikům, zkrátka nám, kteří jsme spojeni s Univerzitou Palackého nejen prací a studiem, ale i srdcem, abychom i v roce příštím měli dostatek nápadů, energie a optimismu, a dokázali tak nadále rozvíjet naše univerzitní společenství. Moc rád se s vámi budu setkávat v roce 2017.

Hezké Vánoce a šťastný nový rok

Jaroslav Miller

Back To Top