skip to Main Content

Vánoční přání akademické obci

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

loučíme se s rokem, v němž si naše společnost připomenula 30. výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to příležitost k bilancování nejen všeho dobrého, co se nám při budování naší demokratické země podařilo, ale byl to i správný čas k poděkování těm, kteří se mnohdy za cenu osobních obětí o naši nově nabytou svobodu zasloužili.

Těší mne, že jsme tento vděk mohli projevit i my na Univerzitě Palackého. A i když rok, v němž více než kdy jindy zaznívala z mnoha úst slova jako svoboda, demokracie, právní stát, končí, zcela jistě nesmí skončit naše snaha o uchování těchto zcela zásadních hodnot.

Vážené kolegyně a kolegové,

děkuji vám všem za práci pro naši alma mater, kterou jste vykonali v tomto roce. Vážím si vašeho úsilí a přeji vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.

Jaroslav Miller

Back To Top