skip to Main Content

Slovo rektora

Vážení kolegové a kolegyně, mílí studenti,

nejvýraznějším znakem akademického roku 2014/2015 byly nové začátky a nové projekty. Univerzita Palackého spustila nový absolventský portál, otevřela pobočku Konfuciovy akademie v Praze, zahájila provoz informačního centra a reprezentační prodejny UPoint a v neposlední řadě slavnostně otevřela popularizační centrum vědy Pevnost poznání. Pevně věřím, že tyto nové projekty se ukáží jako dlouhodobě úspěšné.

Konec letního semestru však ukázal i problémy, k jejichž řešení bude univerzita muset přistoupit se vší vážností. Mám především na mysli nutnost hlubší integrace našich zahraničních studentů i zaměstnanců do života univerzity i města. To je ovšem úkol, který nezvládne samotný rektor nebo děkani jednotlivých fakult, ale jedná se o výzvu pro nás všechny. Byl bych velmi rád, kdyby naši zahraniční studenti a kolegové mohli s klidným svědomím říci, že Univerzita Palackého je jejich univerzitou a Olomouc je městem, v němž chtějí případně žít.

Přeji všem krásné léto a děkuji za vaši práci ve prospěch Univerzity Palackého v uplynulém akademickém roce.

Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého

Back To Top