skip to Main Content

Rektor Univerzity Palackého přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016

Konec roku je časem, v němž bilancujeme a hodnotíme, co z našich úkolů a předsevzetí se podařilo naplnit. Zároveň je to doba plánů a vizí pro rok příští. Proto si i já dovolím krátké ohlédnutí za rokem 2015 na Univerzitě Palackého.

V uplynulých dvanácti měsících prošla naše vysoká škola obrovskou spoustou proměn. Mé poděkování proto patří kolegům a kolegyním, kteří se věnovali pedagogické činnosti a našim studentům. Chci také poděkovat všem, kteří se snažili obohatit náš univerzitní svět o mimořádné vědecké výkony, nové impulsy a vynikající publikace. Stejně tak děkuji za dobrou práci všem zaměstnancům, kteří zajištují každodenní chod našich kateder, fakult, ústavů a univerzity.

Podle měřitelných ukazatelů se Univerzita Palackého v tomto roce výrazně prosadila v mezinárodní konkurenci vysokých škol. Jsem za to velmi rád a velmi si toho vážím.

Kromě žebříčků však existují ještě další podstatné aspekty života univerzity: Obhájili jsme pověst instituce, která dokáže stát za svými studenty a udržet si názor a étos. Umožnili jsme akademické obci i veřejnosti pomáhat a vyvíjet humanitární aktivity, ať už v UPointu nebo na jednotlivých pracovištích. V diskuzích a přednáškách jsme poukázali na problémy současného světa a díky nadační činnosti iniciovali projekty, které by mohly přinést nová řešení.

Myslím, že jsme zcela přesvědčivě ukázali, že nám svět za branami univerzity není lhostejný. Že nežijeme sami pro sebe. Proto bude univerzita v budoucnu věnovat zvláštní pozornost rozvíjejícím se studentským spolkům a aktivitám, v nichž osobně vidím velkou naději. Naději na převzetí zodpovědnosti za stav světa, šanci na sebevědomý nástup nové generace.

Právě nyní, v době bouřlivých diskuzí o povaze společnosti a jejího budoucího uspořádání, musí být univerzita ostrovem spojujícím současnost s nadčasovými hodnotami a místem, kde převládá víra v pozitivní řešení.

Dovolte mi popřát Vám všem příjemné Vánoce a šťastný rok 2016!

Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého

Back To Top