skip to Main Content

Reakce k návrhu na mé odvolání

Milé kolegyně, milí kolegové,

doba posledních měsíců byla a je na Univerzitě Palackého hektická, plná výzev a turbulentních událostí. Nejedná se přitom jen o dopady pandemie covidu-19, největší krize za několik posledních desetiletí, která nás uvrhla do zcela bezprecedentní situace a donutila nás sáhnout si na dno našich tvůrčích, osobnostních i adaptačních sil. Jedním z výrazných a všemožně diskutovaných procesů je nepochybně i snaha o naplnění naší dlouhodobé, mnohokrát prodiskutované a v univerzitních strategických plánech deklarované vize vzniku konkurenceschopného prestižního vědeckého centra s názvem CATRIN. Jak známo, tato myšlenka se u některých našich kolegů nesetkala se souhlasem, což je zcela v pořádku a jejich bytostné právo; jsem rád, že UP není homogenním celkem, ale pestrým heterogenním proudem. Ve víru velmi intenzivních a častokrát vyostřených diskuzí o této nové struktuře v rámci naší univerzity (které bohužel s ohledem na image a prestiž naší univerzity výrazně pronikly i do médií) se však mnozí z nás dostali na limit svých vlastních sil – mou osobu nevyjímaje. I proto jsem musel v posledních týdnech pověřit mým dočasným zastupováním jednoho z prorektorů, prof. Víta Zouhara, kterému chci tímto poděkovat.

Po návratu ze „zdravotní dovolené“ jsem zpátky v úřadu a ochoten věnovat naší univerzitě veškerou energii a zkušenosti až do doby předání rektorského úřadu. Je před námi mnoho výzev, kterým bychom se měli společně věnovat a jež nás v následujících měsících nezbytně budou zaměstnávat: Ať už se jedná o definitivní překonání pandemické situace s minimalizací dopadů na vás, akademickou obec, přípravu dlouhodobého strategického záměru univerzity, boj na republikové úrovni o rozpočet pro UP, uzavření řady evaluačních procesů či úspěšný start naší účasti v prestižní mezinárodní síti univerzit Aurora.

Po svém návratu jsem nicméně překvapivě nucen se také vyrovnat s faktem, že bylo v době mé nepřítomnosti a během krizového řízení za nouzového stavu zpochybněno vedení univerzity a ze strany AS PřF byl formulován návrh na odvolání rektora. Tento krok (v moderní historii našich vysokých škol bylo odvolání rektora realizováno zcela raritně) považuji za stávajících okolností za mocenskou a nezodpovědnou iniciativu a – odmyslím-li vlastní osobu – za nezodpovědný útok na stabilitu celé instituce, navíc zjevně motivovaný snahou podkopat konsensus vedení UP (rektor, děkani, předseda AS UP) ohledně ostrého spuštění vysokoškolského ústavu k 1. 1. 2021.

Přestože jsem byl odhodlán jednotlivé útoky veřejně nekomentovat, abych ctil jistou noblesu úřadu, přece jen je povinností mou i mých kolegů na takto nepravdivý dokument, jenž je v rozporu se skutečnými motivacemi a podstatou dějů, které se nás dotýkají, reagovat. Omlouvám se vám předem, že náš „rozbor“ a argumentace jsou v některých chvílích obsáhlé.

Rozvoj a prosperitu univerzity zažíváte spolu se mnou a mými kolegy, stejně jako můžete dlouhodobě sledovat naši sedmiletou snahu o budování dobrého jména celé instituce. Denně jsme otevřeni s vámi komunikovat a troufám si říct, že v mnoha pozitivních ohledech je naše univerzita unikátní. Jsem skutečně hrdý na to, že po sedmi letech tvrdého úsilí nás všech mohu s klidným svědomím říci, že UP je jednou z nejlepších univerzit v širší střední Evropě.

Prosím, nenechávejte na sebe působit jednostranné a neověřené negativní informace: Na univerzitě stejně jako v jiných sférách současné společnosti mnohdy naleptávají to nejcennější – vzájemný respekt a schopnost pozitivně proměňovat nejen sebe, ale i své okolí.

Tyto univerzitní hodnoty chci nadále bránit a věřím, že se na nich shodneme s většinou studentů, pedagogů i zaměstnanců.

K jakémukoliv dalšímu projednání či diskuzi nad tématy jsem připraven a doufám, že pro příště budu k takto tematizovaným debatám týkajícím se mé osoby přizván.

Jaroslav Miller

Příloha: reakce na jednotlivé body usnesení AS PřF UP k návrhu na odvolání rektora UP (.pdf)
Back To Top