skip to Main Content

Prázdninové přání rektora UP

Milí studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého!

Byť pro akademickou obec nejsou letní měsíce obdobím zahálky, ale často naopak časem výzkumu, finalizace projektů či studia, dovoluji si vám popřát krásné a pohodové léto plné odpočinku a zajímavých zážitků.

Děkuji vám zároveň jménem Univerzity Palackého za vaši práci a podporu.

Těším se na další inspirativní setkávání a spolupráci.

Váš

Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého

Back To Top