skip to Main Content

CATRIN má fungovat jako otevřená struktura

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milá akademická obci,

po dvou letech intenzivního jednání a cizelování strategických dokumentů, po stovkách hodin společného působení mezifakultních týmů, po tisíckrát vyřčených argumentech byl ve středu 17. června schválen Statut vysokoškolského ústavu CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute). Pro zřízení ústavu se vyslovily více než potřebné tři pětiny senátorů, avšak díky zaslouží celý akademický senát, jehož členové studovali enormní množství podkladů a s vědomím odpovědnosti rozhodovali pod velmi silným tlakem.

Idea ústavu je nicméně ještě starší a souvisí s přesvědčením, že jsme povinni univerzitu rozvíjet, posouvat ji ve světové konkurenci, přesahovat naší ambicí region, tento stát i Evropu. Neměly by nás odrazovat vlastní obavy a pohodlnost, zbytnělá byrokracie ani rizika, která se s každým reformním krokem vždy nezbytně pojí.

Připravovanou transformaci může leckdo vnímat úkorně, stejně jako turbulence v akademické sféře a veřejném prostoru, které tato změna vyvolala. Nicméně je nutné jasně říci: Bez vize, odvahy a ochoty překonávat rozdílné názory nastává stagnace, kterou si Univerzita Palackého ve stále ostřejším konkurenčním prostředí nemůže dovolit. Měli bychom ovšem vždy dbát na to, abychom přes rozdílné názory byli schopni věcné a klidné diskuze o našem strategickém směřování.

Tři univerzitní centra (RCPTM, ÚMTM a CRH) v minulých měsících ostatně prokázala vynikající schopnost mezioborové spolupráce a v součinnosti s Fakultní nemocnicí Olomouc a ÚOCHB inovativně pomáhala naší zemi při eliminaci pandemie covid-19.

Vysokoškolský ústav má po období konsolidace fungovat jako otevřená struktura a já pevně věřím, že bude brzy kooperovat s mnoha katedrami a pracovišti napříč oborovým a fakultním spektrem a že jeho potenciálu využijí kromě přírodovědných a lékařských věd i ty sociální a humanitní.

Vedle vědeckých výsledků nicméně očekávám i jiný, stejně podstatný efekt. Velmi doufám, že se v nejbližší době urovnají běžící spory a narovnají mezilidské vztahy. Stejně jako předseda AS UP vyzývám k respektu vůči rozhodnutí nejvyššího nezávislého akademického orgánu a prosím všechny zainteresované o vzájemnou solidaritu, pokoru a kolegiální vstřícnost. Prosím, nechytejme se za slovíčka ani za věty, nevyčítejme si předešlé křivdy, přejděme do módu přátelského soužití a velkorysé ochrany celé naší pospolitosti.

Olomouc má jednu z nepochybných přidaných hodnot, a to zdejší akademickou komunitu. Uchovejme ji jako kreativní, vzájemně si přející a vzájemně se podporující. Jenom společně a prostřednictvím spolupráce se posuneme dál. Vícekrát jsem upozornil, že tato etapa není pro nikoho vítězstvím ani prohrou, ale jedním z kroků, které musíme směřovat k efektivním výsledkům. Teprve pak se může dostavit satisfakce, kterou si zaslouží celá univerzita, její studenti i všichni zaměstnanci.

Přeji vám hezké letní dny a klidný odpočinek po velmi nevšedním období.

CATRIN Má Fungovat Jako Otevřená Struktura
Back To Top