skip to Main Content

Slovo rektora

Vážení kolegové a kolegyně, mílí studenti, nejvýraznějším znakem akademického roku 2014/2015 byly nové začátky a nové projekty. Univerzita Palackého spustila nový absolventský portál, otevřela pobočku Konfuciovy akademie v Praze, zahájila…

Continue Reading
Back To Top