skip to Main Content
Osobní blog
Blog
01Pro 20

Reakce k návrhu na mé odvolání

Milé kolegyně, milí kolegové, doba posledních měsíců byla a je na Univerzitě Palackého hektická, plná výzev a turbulentních událostí. Nejedná se přitom jen o dopady pandemie covidu-19, největší krize za několik posledních desetiletí, která nás uvrhla do zcela bezprecedentní situace a donutila nás sáhnout si na dno našich tvůrčích, osobnostních i adaptačních sil. Jedním z výrazných a všemožně diskutovaných procesů je nepochybně i snaha o naplnění naší dlouhodobé, mnohokrát prodiskutované a v univerzitních strategických plánech deklarované vize vzniku konkurenceschopného prestižního vědeckého centra s názvem CATRIN. Jak známo, tato myšlenka se u některých našich kolegů nesetkala se souhlasem, což je zcela v pořádku a jejich bytostné právo; jsem rád, že UP není homogenním celkem, ale pestrým heterogenním proudem. Ve víru velmi intenzivních a…

Zobrazit celý článek...
24Čvn 20

CATRIN má fungovat jako otevřená struktura

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milá akademická obci, po dvou letech intenzivního jednání a cizelování strategických dokumentů, po stovkách hodin společného působení mezifakultních týmů, po tisíckrát vyřčených argumentech byl ve středu 17. června schválen Statut vysokoškolského ústavu CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute). Pro zřízení ústavu se vyslovily více než potřebné tři pětiny senátorů, avšak díky zaslouží celý akademický senát, jehož členové studovali enormní množství podkladů a s vědomím odpovědnosti rozhodovali pod velmi silným tlakem. Idea ústavu je nicméně ještě starší a souvisí s přesvědčením, že jsme povinni univerzitu rozvíjet, posouvat ji ve světové konkurenci, přesahovat naší ambicí region, tento stát i Evropu. Neměly by nás odrazovat vlastní obavy a pohodlnost, zbytnělá byrokracie ani rizika, která se s každým reformním krokem vždy nezbytně…

Zobrazit celý článek...
11Kvě 20

Děkuji akademické obci – univerzita v těžkých chvílích obstála

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milé studentky, milí studenti, je zřejmé, že krize vyvolaná epidemií koronaviru postupně polevuje a společnost, Česká republika i celá Evropa se pozvolna vracejí k normálnímu životu. Pro Univerzitu Palackého v Olomouci představovaly minulé dva měsíce skutečnou zatěžkávací zkoušku, která donutila management univerzity, fakult, centrálních jednotek i kolejí a menz k extrémnímu organizačnímu vypětí a často k improvizovaným a okolnostmi vynuceným řešením. Totéž platilo pro mnoho řadových zaměstnanců, kteří museli zajišťovat chod svých pracovišť, pro akademiky, kteří se za pochodu učili učit v online režimu, i pro všechny studenty, kterým situace zásadním způsobem zkomplikovala studium a mnohým i návrat do jejich domovů v zahraničí. Přesto se zdá, že jsme (alespoň prozatím) situaci zvládli dobře a univerzita se může v omezeném…

Zobrazit celý článek...
Rektorský program 2018–2022 v bodech
 • Dokončit systém kvality na UP
 • Požádat o institucionální akreditaci v jednotlivých oblastech vzdělání
 • Přijetí nové strategie vědy na UP v souladu s návrhem Metodiky 2017+
 • Úsilí o vyšší úspěšnost UP v mezinárodních grantových soutěžích
 • Vyšší míra orientace na zahraniční studenty ve všech typech studia
 • Zvýšení počtu letních škol a Study Abroad programů
 • Podpora doktorských studií a úsilí o získání kvalitních doktorandů ze zahraničí (Fischerovo stipendium)
 • Zřízení mezinárodní rady UP
 • Reforma mzdového předpisu
 • Péče o hodnoty svobody a demokracie
 • Uspořádání globálního summitu Times Higher Education v Olomouci
 • Stavební investice (Sportovní hala UP, Archiv atd.)
 • Rekonstrukce hlavní menzy
 • Další rozvoj absolventského programu UP
 • Zřízení Domu zahraničních služeb UP (tř. Svobody 8)
 • Dlouhodobá vize UP (nová pracoviště, nové směry výzkumu, zahraniční kampus)
 • Finalizace projektu elektronické spisové služby
 • Zkvalitnění služeb pro studentské organizace.
Výběr článků z médií

Týdeník Respekt | 21. 06. 2020

Hospodářské noviny | 18. 03. 2020

Hospodářské noviny | 23. 01. 2020

Český Rozhlas Vltava | 30. 10. 2019

Olomoucký deník | 07. 06. 2019

Lidové noviny | 05. 06. 2019

Lidové noviny | 15. 04. 2019

Hospodářské noviny | 02. 04. 2019

Lidové noviny | 21. 03. 2019

Novinky.cz | 03. 07. 2018

Lidové noviny | 21. 07. 2017

Týdeník Respekt | 28. 08. 2017

Fotogalerie
Back To Top