skip to Main Content
Beta
Blog
11Kvě 20

Děkuji akademické obci – univerzita v těžkých chvílích obstála

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milé studentky, milí studenti, je zřejmé, že krize vyvolaná epidemií koronaviru postupně polevuje a společnost, Česká republika i celá Evropa se pozvolna vracejí k normálnímu životu. Pro Univerzitu Palackého v Olomouci představovaly minulé dva měsíce skutečnou zatěžkávací zkoušku, která donutila management univerzity, fakult, centrálních jednotek i kolejí a menz k extrémnímu organizačnímu vypětí a často k improvizovaným a okolnostmi vynuceným řešením. Totéž platilo pro mnoho řadových zaměstnanců, kteří museli zajišťovat chod svých pracovišť, pro akademiky, kteří se za pochodu učili učit v online režimu, i pro všechny studenty, kterým situace zásadním způsobem zkomplikovala studium a mnohým i návrat do jejich domovů v zahraničí. Přesto se zdá, že jsme (alespoň prozatím) situaci zvládli dobře a univerzita se může v omezeném…

Zobrazit celý článek...
15Bře 20

K mimořádné situaci na UP: Opravdu podstatné jsou soudržnost a zodpovědnost

Vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milí studenti, „velké“ dějiny se obvykle nestarají o naše individuální sny, touhy a cíle. Živelně vtrhnou do našich životů a přinutí nás zastavit se, změnit naše chování, a především si palčivě uvědomit, že nejsme bezvýhradnými pány tohoto světa a občas se musíme přizpůsobit zásahu vyšší moci. Událost z minulého týdne spadá do této kategorie beze zbytku. Slibně se rozbíhající letní semestr byl zásadním způsobem narušen rozšiřující se globální pandemií koronaviru a vedení Univerzity Palackého v Olomouci, v souladu s opatřením Vlády České republiky, se rozhodlo zcela přerušit kontaktní výuku, omezit vstup do většiny univerzitních zařízení a aplikovat řadu nutných restriktivních a hygienických opatření. Univerzita má učit a bádat. K univerzitnímu životu neodmyslitelně patří davy věčně spěchajících studentů a akademiků,…

Zobrazit celý článek...
12Led 20

Bilancování a rektorská agenda pro rok 2020

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti a studentky, v roce 2020 vstupuje do závěrečné fáze výkon mé rektorské služby a já si stále naléhavěji uvědomuji společenskou důležitost třetí role univerzity stejně jako naši (spolu)odpovědnost za svět, v němž je nám dáno žít. Rád bych proto v tomto textu nastínil rámec agendy, kterou (zvláště v tomto období) považuji za klíčovou a která by se dle mého skromného soudu měla stát jednou z explicitně vyřčených priorit naší univerzity pro blízkou i střednědobou budoucnost. Považoval bych si za čest, kdybychom o těchto prioritách vedli věcnou diskusi a podařilo se v hlavních bodech dosáhnout celouniverzitního konsenzu.  Těmito prioritami mám na mysli vyšší míru zodpovědnosti UP za životní prostředí a vývoj klimatu a také podporu občanské společnosti a rozvojové pomoci. Věda,…

Zobrazit celý článek...
Rektorský program 2018–2022 v bodech
 • Dokončit systém kvality na UP
 • Požádat o institucionální akreditaci v jednotlivých oblastech vzdělání
 • Přijetí nové strategie vědy na UP v souladu s návrhem Metodiky 2017+
 • Úsilí o vyšší úspěšnost UP v mezinárodních grantových soutěžích
 • Vyšší míra orientace na zahraniční studenty ve všech typech studia
 • Zvýšení počtu letních škol a Study Abroad programů
 • Podpora doktorských studií a úsilí o získání kvalitních doktorandů ze zahraničí (Fischerovo stipendium)
 • Zřízení mezinárodní rady UP
 • Reforma mzdového předpisu
 • Péče o hodnoty svobody a demokracie
 • Uspořádání globálního summitu Times Higher Education v Olomouci
 • Stavební investice (Sportovní hala UP, Archiv atd.)
 • Rekonstrukce hlavní menzy
 • Další rozvoj absolventského programu UP
 • Zřízení Domu zahraničních služeb UP (tř. Svobody 8)
 • Dlouhodobá vize UP (nová pracoviště, nové směry výzkumu, zahraniční kampus)
 • Finalizace projektu elektronické spisové služby
 • Zkvalitnění služeb pro studentské organizace.
Výběr článků z médií

Olomoucký deník | 07. 06. 2019

Lidové noviny | 05. 06. 2019

Lidové noviny | 15. 04. 2019

Hospodářské noviny | 02. 04. 2019

Lidové noviny | 21. 03. 2019

Novinky.cz | 03. 07. 2018

Lidové noviny | 21. 07. 2017

Týdeník Respekt | 28. 08. 2017

Fotogalerie
Back To Top