skip to Main Content
Beta
Blog
24Zář 19

O nejobtížnější součásti mé rektorské agendy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná jste na hlavní webové stránce univerzity zaznamenali společné prohlášení rektora a členů vedení fakultních senátů na podporu Etické komise Univerzity Palackého, které vzešlo ze společného jednání 10. září. Přestože se pravidelně s panem předsedou etické komise setkávám, teprve v průběhu diskuze s kolegy jsem si naplno uvědomil, pod jakým tlakem a v jak hektické atmosféře etická komise univerzity v posledních měsících pracovala, a to především v kontextu současného dění na jedné z fakult naší univerzity, které bohužel proniká i na veřejnost. Jakékoliv předvolání před etickou komisi představuje samo o sobě vysoce citlivou záležitost, a pro mnoho kolegů dokonce psychický otřes. Okolím totiž může být chápáno jako stigma a zpochybnění akademické reputace, a to samozřejmě i v případě, kdy se podnět ve výsledku ukáže jako neopodstatněný. Během mého rektorského období jsem již před několika…

Zobrazit celý článek...
12Zář 19

Univerzita na nadějném rozcestí

Milí přátelé, vážená akademická obci! Po nějaké době jsem se rozhodl oslovit Vás opět skrze svůj blog a poděkovat za veškerou podporu, kterou vedení UP cítí od pedagogů i studentů, z veřejné sféry i z mnoha organizací a institucí. Ta před prázdninami vyvrcholila tím, že Česká konference rektorů ocenila dynamiku a úspěchy Univerzity Palackého v Olomouci a UP má v České konferenci rektorů nově „svého“ místopředsedu. Zároveň jsem byl v dresu UP jmenován členem skupiny podílející se na vypracování strategického rozvoje pro oblast vysokého školství v následujícím desetiletí, což je pro naši instituci mimořádné ocenění. Univerzita Palackého má za sebou úspěšné období, které nás katapultovalo do absolutní špičky mezi vysokými školami širší střední Evropy, a to jak v kontextu internacionalizace a výzkumu, tak i výuky či kvality. Zásluhu na tom mají všechny fakulty a pracoviště univerzity, žádná…

Zobrazit celý článek...
Rektorský program 2018–2022 v bodech
 • Dokončit systém kvality na UP
 • Požádat o institucionální akreditaci v jednotlivých oblastech vzdělání
 • Přijetí nové strategie vědy na UP v souladu s návrhem Metodiky 2017+
 • Úsilí o vyšší úspěšnost UP v mezinárodních grantových soutěžích
 • Vyšší míra orientace na zahraniční studenty ve všech typech studia
 • Zvýšení počtu letních škol a Study Abroad programů
 • Podpora doktorských studií a úsilí o získání kvalitních doktorandů ze zahraničí (Fischerovo stipendium)
 • Zřízení mezinárodní rady UP
 • Reforma mzdového předpisu
 • Péče o hodnoty svobody a demokracie
 • Uspořádání globálního summitu Times Higher Education v Olomouci
 • Stavební investice (Sportovní hala UP, Archiv atd.)
 • Rekonstrukce hlavní menzy
 • Další rozvoj absolventského programu UP
 • Zřízení Domu zahraničních služeb UP (tř. Svobody 8)
 • Dlouhodobá vize UP (nová pracoviště, nové směry výzkumu, zahraniční kampus)
 • Finalizace projektu elektronické spisové služby
 • Zkvalitnění služeb pro studentské organizace.
Výběr článků z médií

Olomoucký deník | 07. 06. 2019

Lidové noviny | 05. 06. 2019

Lidové noviny | 15. 04. 2019

Hospodářské noviny | 02. 04. 2019

Lidové noviny | 21. 03. 2019

Novinky.cz | 03. 07. 2018

Lidové noviny | 21. 07. 2017

Týdeník Respekt | 28. 08. 2017

Fotogalerie
Back To Top