skip to Main Content
Beta
Blog
12Led 20

Bilancování a rektorská agenda pro rok 2020

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti a studentky, v roce 2020 vstupuje do závěrečné fáze výkon mé rektorské služby a já si stále naléhavěji uvědomuji společenskou důležitost třetí role univerzity stejně jako naši (spolu)odpovědnost za svět, v němž je nám dáno žít. Rád bych proto v tomto textu nastínil rámec agendy, kterou (zvláště v tomto období) považuji za klíčovou a která by se dle mého skromného soudu měla stát jednou z explicitně vyřčených priorit naší univerzity pro blízkou i střednědobou budoucnost. Považoval bych si za čest, kdybychom o těchto prioritách vedli věcnou diskusi a podařilo se v hlavních bodech dosáhnout celouniverzitního konsenzu.  Těmito prioritami mám na mysli vyšší míru zodpovědnosti UP za životní prostředí a vývoj klimatu a také podporu občanské společnosti a rozvojové pomoci. Věda, výzkum a internacionalizace Za posledních šest let se společným úsilím…

Zobrazit celý článek...
16Pro 19

Vánoční přání akademické obci

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti, loučíme se s rokem, v němž si naše společnost připomenula 30. výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to příležitost k bilancování nejen všeho dobrého, co se nám při budování naší demokratické země podařilo, ale byl to i správný čas k poděkování těm, kteří se mnohdy za cenu osobních obětí o naši nově nabytou svobodu zasloužili. Těší mne, že jsme tento vděk mohli projevit i my na Univerzitě Palackého. A i když rok, v němž více než kdy jindy zaznívala z mnoha úst slova jako svoboda, demokracie, právní stát, končí, zcela jistě nesmí skončit naše snaha o uchování těchto zcela zásadních hodnot. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám všem za práci pro naši alma mater, kterou jste vykonali v tomto roce. Vážím si…

Zobrazit celý článek...
24Zář 19

O nejobtížnější součásti mé rektorské agendy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná jste na hlavní webové stránce univerzity zaznamenali společné prohlášení rektora a členů vedení fakultních senátů na podporu Etické komise Univerzity Palackého, které vzešlo ze společného jednání 10. září. Přestože se pravidelně s panem předsedou etické komise setkávám, teprve v průběhu diskuze s kolegy jsem si naplno uvědomil, pod jakým tlakem a v jak hektické atmosféře etická komise univerzity v posledních měsících pracovala, a to především v kontextu současného dění na jedné z fakult naší univerzity, které bohužel proniká i na veřejnost. Jakékoliv předvolání před etickou komisi představuje samo o sobě vysoce citlivou záležitost, a pro mnoho kolegů dokonce psychický otřes. Okolím totiž může být chápáno jako stigma a zpochybnění akademické reputace, a to samozřejmě i v případě, kdy se podnět ve výsledku ukáže jako neopodstatněný. Během mého rektorského období jsem již před několika…

Zobrazit celý článek...
Rektorský program 2018–2022 v bodech
 • Dokončit systém kvality na UP
 • Požádat o institucionální akreditaci v jednotlivých oblastech vzdělání
 • Přijetí nové strategie vědy na UP v souladu s návrhem Metodiky 2017+
 • Úsilí o vyšší úspěšnost UP v mezinárodních grantových soutěžích
 • Vyšší míra orientace na zahraniční studenty ve všech typech studia
 • Zvýšení počtu letních škol a Study Abroad programů
 • Podpora doktorských studií a úsilí o získání kvalitních doktorandů ze zahraničí (Fischerovo stipendium)
 • Zřízení mezinárodní rady UP
 • Reforma mzdového předpisu
 • Péče o hodnoty svobody a demokracie
 • Uspořádání globálního summitu Times Higher Education v Olomouci
 • Stavební investice (Sportovní hala UP, Archiv atd.)
 • Rekonstrukce hlavní menzy
 • Další rozvoj absolventského programu UP
 • Zřízení Domu zahraničních služeb UP (tř. Svobody 8)
 • Dlouhodobá vize UP (nová pracoviště, nové směry výzkumu, zahraniční kampus)
 • Finalizace projektu elektronické spisové služby
 • Zkvalitnění služeb pro studentské organizace.
Výběr článků z médií

Olomoucký deník | 07. 06. 2019

Lidové noviny | 05. 06. 2019

Lidové noviny | 15. 04. 2019

Hospodářské noviny | 02. 04. 2019

Lidové noviny | 21. 03. 2019

Novinky.cz | 03. 07. 2018

Lidové noviny | 21. 07. 2017

Týdeník Respekt | 28. 08. 2017

Fotogalerie
Back To Top